قیمت حمل و نقل جاده ای بریتانیا به بالاترین سطح در سه سال اخیر رسیده است


دسامبر گذشته، قیمت حمل و نقل جاده ای در بریتانیا افزایش یافت. انتظار می رود در سال 2022 اختلالات بیشتری در زنجیره تامین ایجاد شود، زیرا بررسی های سفارشی جدید اتحادیه اروپا روی واردات و نوع Omicron باعث فشار اقتصادی می شود.

بر اساس شاخص قیمت حمل و نقل جاده ای TEG، میانگین قیمت هر مایل برای وسایل نقلیه باربری و پیک بین نوامبر تا دسامبر 5.3 واحد افزایش یافته است. پس از افت 3.3 واحدی بین سپتامبر و نوامبر، میانگین به بالاترین سطح خود از ژانویه 2019 رسیده است. این افزایش در طول ماهی رخ داد که تورم به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسید و منجر به اولین افزایش نرخ بهره در سه سال گذشته شد.

منبع: fleetpoint.org

منبع عکس: Dreamstime.com