اوه اشکال | باغ شمال شرقی اوهایو


بله یک اشکال کوچک در مرکز این تصویر وجود دارد. از آنجایی که تصویر در یک باغ گرفته شده است، ممکن است اشکالاتی در آنجا وجود داشته باشد. من شخصاً با گل می روم و حشره روز من را خراب نمی کند. فقط بگو… حالا در مورد آن گل. ای وای…