SAF منابع روز ولنتاین را راه اندازی می کندکیت دلانی، مدیر توسعه شغلی SAF، گفت: “ما می دانیم که روز ولنتاین یکی از شلوغ ترین تعطیلات گل است، بنابراین ما همه مقالات مرتبط SAF، مواد بازاریابی، وبینارها و موارد دیگر را در یک مکان مرکزی برای دسترسی آسان جمع آوری کرده ایم.”