قطار چینی گل های محلی پرسرعت می آوردیک واحد برقی پرسرعت چندگانه (EMU) روز دوشنبه شهر شیچانگ در استان خودمختار لیانگشان یی، در استان سیچوان در جنوب غربی چین را به مقصد کونمینگ، مرکز استان یوننان جنوب غربی چین ترک کرد.

این نشان دهنده خروج اولین قطار گلوله “Fuxing” از استان در کوه دورافتاده دالیانگ، یکی از جدیدترین مناطق چین برای رهایی از فقر است.

این قطار سریع السیر با سرعت 160 کیلومتر در ساعت در راه آهن جدید چنگدو – کونمینگ که تقریباً به موازات راه آهن موجود بین دو شهر حرکت می کند، حرکت می کند. این قطار سریع السیر که از طریق تونل ها و پل ها حرکت می کند، می تواند مسافت بین دو شهر را حدود 236 کیلومتر کاهش دهد.

به لطف سرویس قطار گلوله جدید، تخمین زده می‌شود که گل‌های تازه بریده محلی از استان خودمختار لیانگشان یی به بازار گل Kunming Dounan، بزرگترین بازار تجارت گل تازه آسیایی، در حدود چهار ساعت برسد. این سرویس قطار جدید نیز به عنوان تلاش دیگری برای تحکیم دستاوردهای کشور در زمینه فقرزدایی تلقی می شود.

مقاله کامل را در www.cctv.com.