باغ شمال شرقی اوهایو


این همون دوست گل چند شب پیشه. من برای اولین گل هیجان زده بودم. این گل من را نیز هیجان زده کرده است. حتی اگر در یک مکان ناهموارتر و توسعه نیافته باشد، پتانسیل دارد. در حال حاضر در یک قابلمه می نشیند. و باید از آن گلدان خارج شود و به محل رشد بهتری برود. که یک مشکل کوچک در این باغ سرسبز است…