اولین بازار آب مبتنی بر بلاک چین که اواخر امسال در استرالیا آغاز می شود


اولین بازار آب مبتنی بر بلاک چین اواخر سال جاری در استرالیا آغاز خواهد شد. هدف این پروژه حفاظت از دسترسی به آب در میان نگرانی‌های افزایش امنیت آب است. مرکز تحقیقات تعاونی برای توسعه شمال استرالیا (CRCNA) به منظور حفظ دسترسی عادلانه به آب و حفظ یک زنجیره تامین کارآمد، با Civic Ledger همکاری می کند.

دفتر کل مدنی از راه حل های بلاک چین برای ارائه شفافیت برای مدیریت آب استفاده می کند. سیویک لجر که در سال 2016 تاسیس شد و مقر آن در بریزبن است، تیم هایی در سراسر آسیا و اروپا و همچنین بقیه قاره استرالیا دارد و به زودی در ایالات متحده افتتاح خواهد شد.

Water Ledger به عنوان اولین پلت فرم مبتنی بر بلاک چین برای مدیریت و تجارت آب در جهان، یک سیستم قابل تأیید عمومی است که برای پیشبرد مدیریت آب و تجارت آب استفاده می شود.

منبع: supplychaindigital.com