استفاده بهتر از حوضه های آب برای ذخیره آب باران مورد تحقیق قرار گرفتچگونه می توان از تامین آب کافی در آینده برای کشاورزی و باغداری اطمینان حاصل کرد؟ این سوال مهمی است که Life Aclima می‌خواهد طی پنج سال آینده با یک پروژه آب امیدوارکننده اتحادیه اروپا پاسخ دهد: Life Aclima.

در طول این پروژه Life-project، چندین شریک طیف وسیعی از فناوری‌ها، استراتژی‌های مدیریت و اقدامات را در مراکز کشاورزی و باغبانی در استان آنتورپ توسعه داده و نشان خواهند داد. این تظاهرات به کشاورزان و باغداران نشان می دهد که امکانات مختلفی برای دسترسی پایدار به آب در مزارع آنها وجود دارد، بنابراین چشم انداز آبی در عین احترام به محیط زیست مقاوم تر از آب و هوا می شود.

“آب یک کالای ضروری در بخش های کشاورزی و باغبانی است. اما چگونه می توان مولد ماند، چه رسد به رشد با مصرف کمتر آب؟ این سوال کلیدی است. راه های مختلفی برای صرفه جویی در مصرف آب وجود دارد، از جلوگیری از تلفات تبخیر در حوضه های آب تا خنک کردن دام ها. ساختمان‌ها و کاهش مصرف آب آشامیدنی. در Life ACLIMA، ما تحقیق می‌کنیم که چگونه بخش کشاورزی می‌تواند مصرف آب را بهینه کند.”

در بخش باغبانی گلخانه ای، آنها نشان خواهند داد که چگونه حوضه های آب فعلی می توانند حتی بهتر برای ذخیره آب باران تحت شرایط آب و هوایی در حال تغییر استفاده شوند.

در مورد پروژه بیشتر بخوانید www.lifeaklima.eu