باغ شمال شرقی اوهایو


یک کلمه کوچک برای یک موضوع بزرگ از بسیاری جهات کوچک موضوع را به طرق وسیعی به فروش می رساند. این بیشتر از گیاهان و درختان گلی است که در آن رشد می کنند. این زیست کره ای از زندگی است که گیاهان به جهات مختلف به همان اندازه که یک کشتی در دریا حرکت می کند، روی آن سوار می شوند. آنچه در بالای خاک می بینیم فقط به آنچه در زیر می گذرد اشاره می کند. قارچ‌ها، باکتری‌ها و سایر حیواناتی که خاک را پر می‌کنند، ثروتی هستند که باید مورد مطالعه قرار گیرند. روابط متقابل آنها فقط به طور خلاصه شناخته و مطالعه شده است. حلقه‌های پری که در علف‌ها رشد می‌کنند، تنها به شگفتی‌های زیر اشاره می‌کنند. برای خودم خوشحال خواهم شد اگر فقط کمی از جادوی نهفته در این گل را کشف کنم. اگر فقط بتوانم یک قله کوچک را در نهال هایی که به اشتراک می گذارد اذیت کنم…