برداشت کدو تنبل


یکی از لذت های رشد، برداشت محصول است و من به ویژه از برداشت کدو تنبل خود راضی هستم. من تصمیم گرفتم آنها را در پناهگاه قرار دهم زیرا شب ها سرد می شود و ما از اولین یخبندان خود دور نیستیم.

شاید به یاد داشته باشید که در مورد محافظت از یخبندان در اواخر بهار، نگرانی در مورد آبیاری در اوایل تابستان، کپک زدن در اواخر تابستان، و البته، رفتن به ساعت راز را به یاد داشته باشید …

ارزش تلاش و کمی وقت صرف شده را دارد.

باغبانی مبارک