گیاه هفته: خزه


بله خزه برخی می توانند آن را یک علف هرز بنامند، زیرا در فصل بارانی ما مانند یک علف هرز رشد می کند و خود را به هر چیزی متخلخل می چسباند. شوهر من از پودر سفید استفاده می کند تا از رشد آن در پشت بام خانه ما جلوگیری کند، اما من با خوشحالی اجازه می دهم آن را در باغچه بگذارم.

برای قدردانی از زیبایی ناچیز خزه، باید پایین بیایید. باید سرعتش را کم کرد و نرمش را مطالعه کرد و نوازش کرد. شما باید به نوعی کودکانه باشید و به دنیای کوچک آن و ساکنان عالم کوچک خزه فکر کنید. و شما باید حس شوخ طبعی داشته باشید و از آن به خاطر منحصر به فرد بودن و عجیب بودنش قدردانی کنید. و باید از سرسختی آن شگفت زده شوید.

و من انجام می دهم.

برای ساکولنت هایی که در این روف گاردن کاشته ام، جایی که خزه پادشاه است، بسیار زیاد است.

آیا باغ شما خزه رشد می کند؟ آیا شما را آزار می دهد یا مسحور می کند؟