گلدان باروت علفی


پس از دریافت مقداری همروکالیس علفی برهوت از یکی از تامین کنندگان مورد علاقه من، Pollieslillies، مرحله بعدی گلدان کردن آنها بود.

مانند کاشت بذر نخود شیرین پاییزی، یک کلیپ ویدیویی کوتاه دو دقیقه ای روی آن ساختم. خرید گیاهانی به صورت برهنه مانند این در پاییز یا بهار یک راه عالی برای افزایش دامنه گیاهان شماست و آنطور که باید استفاده نمی شود.

می بینید که من آنها را در گلدان های 5 لیتری با استفاده از مخلوطی از خاک های سطحی، کمپوست باغی الک شده، شن و مقداری کود آلی در گلدان قرار دادم. پس از تکمیل گلدان، آنها را در یک موقعیت سرپناه خوب قرار دادم، و با نزدیک شدن به فصل زمستان، احتمالاً آنها را تحت پوشش یک قاب سرد قرار خواهم داد تا در زمستان احساس راحتی کنند.

صبر کنید تا ببینید، بهار در کمترین زمان از راه خواهد رسید و تا اواسط تابستان گل های فراوانی برای لذت بردن وجود خواهد داشت.

باغبانی مبارک