گیاه هفته: کروکوس


روز قبل از خواهرم پرسیدم که آیا او هیچ گونه کروکوس شکوفا کرده است و او پاسخ داد: “نه. من آنها را دوست ندارم. آنها به من یادآوری می کنند که هوا سرد است.” یا به طور دقیق تر، “نه، آنها فقط به من یادآوری می کنند که هوا سرد است.”

گرفتم. اما چیزی که در مورد کروکوس دوست دارم این است که به من یادآوری می کنند که بدترین سرما پشت سر ماست و بهار در راه است. و زنبورها را خوشحال می کنند.

در اینجا عکس‌های کروکوس تصادفی است که در طول سال‌ها گرفته‌ام.

آره. که شاخ و برگ قاصدک است.

ببین آفتاب چه کسی را بیدار کرد!

قابل اعتماد هستند با وجود بی توجهی من هر سال برمی گردند.

این یکی از خود در برابر باران محافظت می کند و برای شما دست تکان می دهد!

آنها جذابیت خود را دارند، اینطور نیست؟