عکس های تصادفی از ماه ها پیش


زمان آن است که مقداری دیگر از عکس های عقب افتاده تصادفی را پاک کنیم…

گلایول.

گلایول

گلایول
گلایول

گلایول

گلادیول “اتم”.

گلادیول

گلادیول
گلادیول
گلادیول
گلادیول

کلئوم.

کلئوم

کلئوم

مگس متالیک در daylily.

حشرات روی گلبرگ Daylily

رز صورتی دو ناک اوت.

رز دوبل صورتی KO

رز دوبل صورتی KO

رز “تقریبا وحشی”.

رز

NOID درختچه رز.

NOID رز

زنبور عسل در باگ سیج.

زنبور در باگ سیج

زنبور در باگ سیج
زنبور در باگ سیج

یاسمین بال فرشته.

یاسمین بال فرشته

گل پتویی.

گل پتویی

گل پتویی

تریکسی در باغ

تریکسی

تریکسی

فراموش نکنید که برای توقف و بوییدن گل ها وقت بگذارید.
پیش پا افتاده اما واقعی! ;o)