دسامبر، ماه پیوستن به نیروها
اکتساب، تصاحب، شراکت و همکاری احتمالاً رایج ترین کلمات در عناوین مقالات ما در دسامبر 2021 بوده است. اخبار زیادی از شرکت اعلام شده است، اما البته خیلی بیشتر اتفاق افتاده است. یک نمای کلی را در زیر ببینید. ناتاشا وید، روزاپریما: اکوادور: «نوآوری‌های فناوری هرگز…