هورتی هیو کیستقبل از اینکه به برنامه ریزی باغ 2018 خود بپردازم، فکر می کنم خوب است که خودم را معرفی کنم، یا شاید دوباره خودم را معرفی کنم زیرا ممکن است عناصر این وبلاگ را در پست های قبلی خوانده باشید، یا ما با هم چت کرده ایم. وقت آن است که دوباره آنها را در یک پست وبلاگ جمع آوری کنیم و در مورد من کمی به شما اطلاع دهیم. شاید قبلاً حدس زده باشید که ما چه به صورت حضوری یا از طریق رسانه های اجتماعی چت کرده باشیم، اما من مشتاقم