باغ شمال شرقی اوهایو


این یکی از مواردی است که برای چندین سال در باغ بوده است. این یک گیاه کوچک با یک گل بزرگ است. ارتفاع آن 28 اینچ و 71 سانتی متر است. با این حال شکوفه آن 6.5 اینچ و عرض 17 سانتی متر است. آن را با نام دالاس استار می شناسند. و توانایی های شکوفه بزرگ آن باید در یک نواده بلندتر به اشتراک گذاشته شود. حداقل من خواب می بینم…