اولیویه فیلیپی و باغ مدیترانه ای آینده


مروری بر باغ ایجاد شده توسط اولیویه و کارلا فیلیپی در طول سی سال گذشته. برای بسیاری از ما به نظر می رسد که اساساً یک منظره مدیترانه ای است، همه آن نقوش خاکستری و البته سروهای ایتالیایی. تعادل بصری بین این دو عنصر قدرتمند و همچنین نمادی از هماهنگی بین طبیعی و فرهنگی است. سرو ممکن است بومی منطقه باشد اما شکل باریک آن نتیجه یک دوره طولانی انتخاب است و دامنه وسیع درخت بازتاب قرن ها کاشت است.

به خواندن اینجا ادامه دهید: