وبلاگ باغ نوئل: رازهای استفاده از علف ها


علف ها به سادگی بهترین چیز در حال حاضر در باغ هستند. در بدترین زمان سال، زمانی که تقریباً هیچ چیز دیگری وجود ندارد که ذهن ما را از آسمان خاکستری و بادهای سرد دور کند، علف‌ها نه تنها می‌توانند تأثیر بگذارند، بلکه در واقع واقعاً خوب به نظر می‌رسند. اینجا را بخوانید…….

این اولین پست از یک وبلاگ ثانویه جدید است که اکنون برای آن انجام می دهم یادگیری با کارشناسان
– این وبلاگ نسبت به وبلاگ اصلی من جنبه عملی و ابتدایی تر دارد، اما همیشه با جزئیات کمی در مورد تاریخچه گیاهان و باغ، بوم شناسی و غیره.

اینجاست پیوند به وبلاگ های گروه آموزش با کارشناسان.

اعتبار تصویر: جیسون اینگرام
جیسون یکی از عکاسان برجسته باغ ما است. می توانید از طریق ما بیایید و ترفندهای تجارت را از او یاد بگیرید برنامه استاد کلاس باغ.