وای، مدتی بودوای، سال گذشته آنقدر شلوغ شدم که باید کاری انجام می داد و با وب سایت همگام بود. حدس می‌زنم که احساس می‌کردم باید طولانی و آموزنده باشند و نمی‌توانستم زمانی را برای طولانی‌مدت پیدا کنم. بنابراین یک سال بعد اینجا هستیم و من می خواهم آن را ارائه دهم … ادامه مطلب وای، مدتی بود