باغ پیازهای گل معاصر » وبلاگ باغبانی و پیاز گل


ایجاد یک باغ سفید معاصر با پیازهای گل

کلیدهای به باغ سفید معاصر با پیازهای گلرا باغ معاصر مفاهیم سادگی و تعادل هستند. و هیچ رنگی نمی تواند با این مفاهیم سازگارتر از خلوص نهایی باشد: سفید.

گیاهان پیازدار سفید گل: تعداد زیادی از آنها را انتخاب کنید. روبان‌های بی‌پایان نرگس سفید، یک میدان رنگی پر از لاله‌های سفید، یا چمنی که با کروکوس‌های سفید پاشیده شده، نمونه‌هایی از عناصر بسیار مفید در طراحی یک باغ معاصر ساده و در عین حال چشمگیر هستند.

مینیمالیسم کلید باغ آبی معاصر است. توده های یک نوع واحد با خطوط تمیز و واضح برای این نوع فضا مناسب هستند.
برای گونه های کم رشد، استفاده از زمینه های رنگی متشکل از Scilla siberica، لبه های Iris reticulata، رودخانه ای از Anemone blanda و انبوهی از کروکوس های آبی-بنفش را در نظر بگیرید. برای باغبانی کانتینری،

باغ سفید معاصر با پیازهای گل

سنبل یا سنبل انگور را انتخاب کنید.

یک طراحی خیره کننده نه تنها هماهنگی رنگ ها، بلکه شکل گل ها را نیز در نظر می گیرد. تنوع پیازهای گل بهار به قدری زیاد است که در یافتن دقیقاً چیزی که برای خود می خواهید مشکلی ندارید. طراحی باغ معاصر.

منبع: iBulb

تاریخ انتشار: 2020/06/08