باغبانی پاییز: چک لیست باغ نوامبر مناطق 4-5


روزهای خنک‌تر پاییز فرا رسیده است و برگ‌ها همچنان از درختان می‌بارند. امیدواریم که شما آن ماده آلی قهوه‌ای را جمع‌آوری کنید و از آن برای مالچ پاشی باغ‌های خود استفاده کنید، آن را به توده‌های کمپوست اضافه کنید و آن برگ‌ها را به خوبی غنی‌کننده خاک تبدیل کنید. اگرچه باغ نوامبر در حال ورود به خواب است، هنوز چیزهای زیادی برای برنامه ریزی و نگهداری وجود دارد تا باغ های شما سال به سال شکوفا شوند.

چک لیست باغ آبان ماه مناطق 4-5 ما شما را از طریق فهرستی قوی از وظایف باغ راهنمایی می کند تا باغ هایتان را سالم، مرتب، پرمحصول نگه دارید و مدیریت آن را با رسیدن بهار آسان تر کنید.