سفرهای باغ و مناظر هلندی


خب ما اینجا هستیم یک شب کمی دیگر در ون کمپر. من در حال گشت و گذار در هلند هستم و درباره کتاب احتمالی در مورد طراحی باغ های هلندی معاصر تحقیق می کنم. این ایده ای بود که چندی پیش، عکاس برجسته باغ هلندی، Maayke de Ridder و من به آن فکر کردیم. ما فکر می کنیم در حال حاضر یک ناشر داریم، اما همه اینها هنوز کمی حدس و گمان است. به هر حال راهی عالی برای ملاقات با مردم و یادگیری بیشتر در مورد فرهنگ باغبانی و طراحی پویا.

اینجا را بخوانید: www.noelkingsbury.com/noelsgarden-blog